Wees voorbereid tijdens COVID-19 Lees meer

Hoe zit het met wet- en regelgeving?

Lijkt het jou leuk om je achtertuin te verhuren als campspace? Dan is het verstandig om de wet- en regelgeving over het ontvangen van gasten op jouw land te raadplegen.

Wet- en regelgeving binnen Nederland op gemeentelijk niveau

Tot 2008 was het Nederlands kampeerbeleid op Rijksniveau geregeld en vastgelegd in de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR). Vanaf 1 november 2005 is de wet gefaseerd ingetrokken met als laatste onderdeel het afschaffen van de landelijke kampeerregelgeving per 1 januari 2008. De belangrijkste motieven om de WOR in te trekken waren vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Meer lokaal en regionaal maatwerk en het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving vergroten. Het kabinet concludeerde dat de verscheidenheid van kampeervormen niet zozeer via regelgeving kan worden beïnvloed, maar dat de vraag naar verschillende kampeervormen bepalend is.

De intrekking van de WOR betekent dat gemeenten moeten bepalen welke onderwerpen die in of op grond van de WOR waren geregeld, zij zelf willen gaan regelen en welke onderwerpen zij niet willen regelen, maar willen overlaten aan de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de exploitanten van de kampeerterreinen. (Bron: Kenniscentrum Recreatie, 2009)

Daarom adviseren wij de verhuurder om de nationale en regionale wet- en regelgeving, over het ontvangen van betalende gasten die voor korte periodes op jouw privé terrein verblijven, te achterhalen. Dit is vaak gemakkelijk te vinden op websites van de gemeente, stad of provincie. In sommige gemeenten is het noodzakelijk om het verhuren van jouw land te registreren, zodat er toestemming of een vergunning kan worden verkregen om de gasten te mogen ontvangen. In andere gemeenten is er vanwege het incidentele karakter geen beleid of wet- en regelgeving opgesteld. 

Iets onduidelijk of hulp nodig? Mail naar host@campspace.com, wij helpen graag.

Het beste outdoor nieuws, in je mailbox

Dank je wel!

Je bent toegevoegd aan onze lijst.

Er ging iets mis.